torsdag 12 oktober 2017

Nilsson

HJALMAR NILSSON
1900-talet
Kyrkan från Upplandsgatan.


PÄRLOR SKÖNA
1. Pärlor sköna,
ängar gröna,
skatter många jorden bär!
Vilka gåvor,
rika håvor
världen än kan rymma här,
en allena
dock den rena
pärlan utan like är.

2. Utan like
är Guds rike,
här i ringhetens gestalt.
Den det finner
allt han vinner,
skulle än han mista allt.
Vad han äger
mera väger
än var skatt av jordisk halt.


3. Ungdomsåren,
levnadsvåren
åt din Gud med glädje giv.
Tjäna stilla
i det lilla,
Herren Kristus trogen bliv,
och du vinner
när allt svinner
sist Guds rikes fulla liv!


[Psalmbokens tredje strof kan av upphovsrättsliga skäl inte återges här].